Fatura e Energjisë Elektrike

Paguaj Faturen e energjisë elektrike me MPAY

MPAY - Paguaj Faturen e CEZ Shperndarje Me Celular
Për materialet mediatike vizitoni http://www.mpay.al/press-kit

Pagesa e faturës së energjisë elektrike është e thjeshtë dhe e shpejtë. Për të kryer pagesën mjafton të vendosni numrin e faturës. OSHEE garanton se pagesa me MPAY, partnere e OSHEE, është njësoj e sigurtë sikurse pagesat që kryhen në arkat e OSHEE-së (www.oshee.al/pagesat)
Pas kryerjes së pagesës aktivizoni njoftimin me SMS të faturave për t’u njoftuar çdo muaj për faturat e reja.

  1. Zgjidhni menunë 5.OSHEE (CEZ);
  2. Zgjidhni Paguaj Faturën;
  3. Vendosni numrin e faturës dhe konfirmoni;
  4. Aktivizoni njoftimin me SMS të faturave
  5. Ju do të njoftoheni me SMS për kryerjen me sukses të transaksionit

MPAY Menu MPAY CEZ Menu MPAY CEZ Paguaj Faturen

SMS Alert

Pasi të keni aktivizuar SMS Alert ju do të njoftoheni sapo një faturë e re të jetë gati për t’u paguar

Mjafton të përgjigjeni me SMS me tekst kodin e pagesës (P1) për të kryer pagesën e faturës

MPAY CEZ SMS Alert MPAY CEZ Paguaj Faturen me SMS


Faturat e Papaguara

Për çdo kontratë të regjistruar në SMS alert ju do të mund të shihni faturat e papaguara për secilën kontratë

Pasi zgjidhni menunë 5.OSHEE (CEZ), zgjidhni 2.Faturat e papaguara dhe më pas një nga kontratat e regjistruara. Do t’ju shfaqen faturat e papaguara të kontratës. Zgjidhni një nga faturat për të kryer pagesën

MPAY CEZ Faturat e papaguara MPAY CEZ Menu Kontratat. MPAY CEZ Menu faturat e papaguara 1.