Hidhet në treg Aplikacioni MPAY Raiffeisen

14 qershor 2017

14 Qershor 2017 – hidhet në treg Aplikacioni MPAY Raiffeisen, një mënyrë alternative e përdorimit të Shërbimit MPAY përmes telefonave smartphone;

Tani mund te përdorni shërbimin MPAY nëpërmjet aplikacionit MPAY Raiffeisen duke e shkarkuar në iOS AppStore bit.ly/MPAYiOS dhe GooglePlay bit.ly/MPAYandroid