Kontroll i Balancës

4 mars 2013

Kontrolloni në çdo moment gjëndjen e llogarisë tuaj bankare.

Hyni në menunë MPAY dhe zgjidhni Kontroll i Balancës për të parë gjendjen e llogarisë tuaj