SMS Alert

18 shkurt 2013

MPAY ju njofton me një SMS për pagesën e faturave mujore. Dërgoni me SMS në 55000 numrin e kontratës për faturat që dëshironi të njoftoheni. Ju do të njoftoheni menjeherë kur fatura mund të paguhet.Pëgjigjuni SMS-së njoftuese për të kryer pagesën.