Shërbime
Mësoni më tepër rreth shërbimeve të MPAY
 • Zgjidhni sherbimin:

  1. Administro llogarine MPAY
  2. Kontroll Balance
  3. Paguaj Faturat
  4. Rimbush Kreditin e Celularit
  6. Digitalb
  7. Albtelecom
  9. English
 • Gjendja e llogarise:
  144,000.32

  Limiti i overdraftit:
  0.00
Kontroll
i Balancës
Kontrolloni në çdo moment gjëndjen e llogarisë tuaj bankare. Hyni në menunë MPAY dhe zgjidhni Kontroll i Balancës për të parë gjendjen e llogarisë tuaj

 Shiko tutorialin.
 • Zgjidhni sherbimin:

  1. Administro llogarine MPAY
  2. Kontroll Balance
  3. Paguaj Faturat
  4. Rimbush Kreditin e Celularit
  6. Digitalb
  7. Albtelecom
  9. English
 • Cilin numer telefoni doni te rimbushni:

  0.Kthehu
  1.Telefoni im
  2.Eagle Mobile
  3.Vodafone
  4.Telekom
 • Ju lutem zgjidhni vleren e rimbushjes:

  1.300
  2.500
  3.1000
  4.1200
  5.1600
  6.2000
  7.3000
  8.5000
  0Kthehu
 • 1200 LEK i jane rimbushur telefonit tuaj.
  Numer reference: 12345

  1.Zgjidh Paketen
  0.Kthehu
 • 1. Vodafone Club SMS, 500lek
  2. Paketa Nderkombetare VF Club, 500lek
  3. Paketa Javore MIA 2G 120lek

  9. Tjeter
Rimbushje
Elektronike
Rimbushni numrin tuaj me parapagesë ose çdo numër tjetër celulari. Hyni në menunë MPAY dhe zgjidhni Rimbush Kreditin e Celularit dhe më pas ZGJIDH PAKETEN për të aktivizuar paketën që dëshironi.

 Shiko tutorialin.
 • Zgjidhni sherbimin:

  1. Administro llogarine MPAY
  2. Kontroll Balance
  3. Paguaj Faturat
  4. Rimbush Kreditin e Celularit
  6. Digitalb
  7. Albtelecom
  9. English
 • Zgjidhni sherbimin:

  2. Vodafone
  3. Albtelecom
  4. Eagle
 • Ju lutem zgjidhni:

  1.Paguaj Faturen
  2.Faturat e Papaguara
  3.Cregjistro Fature

  0.Kthehu
 • Vendos numrin e fatures ose 0 per tu kthyer:

  123456789
 • Deshironi te paguani faturen 123456789 prej 2500 LEK?

  0.Kthehu
  1.Paguaj
 • Ju keni kryer me sukses pagesen e fatures 123456789 prej 2500 LEK.Numer reference:2464566.
  Deshironi te aktivizoni njoftimin me SMS?

  1.Konfirmo
  0.Kthehu
 • Urime, SMS Alert per TR2A290006012345 eshte aktivizuar. Ju do te njoftoheni me SMS per cdo fature te re.

  0.Kthehu
Pagesë
Faturash
Paguani faturat utilitare nga celulari juaj, pa komision. Mund të paguani dhe faturat e të afërmve krahas faturave tuaja. Mjafton të hyni në menunë MPAY dhe më pas të zgjidhni pagesë faturash. Zgjidhni shërbimin dhe më pas vendosni numrin e faturës dhe konfirmoni pagesën

 Shiko tutorialin.
 • SMS ne: 55000

  TREGTARI TR1C110043174189
 • SMS nga: 55000

  Dergoni "r TREGTARI TR1C110043174189" ne 55000 per te konfirmuar aktvizimin e SMS Alert per faturat e reja per kontraten TREGTARI TR1C110043174189.
 • SMS nga: 55000

  Urime sherbimi SMS Alert per TREGTARI TR1C110043174189 u aktivizua. Ju do te njoftoheni me SMS per cdo fature te re.
SMS
Alert
MPAY ju njofton me një SMS për pagesën e faturave mujore. Dërgoni me SMS në 55000 numrin e kontratës për faturat që dëshironi të njoftoheni. Ju do të njoftoheni menjeherë kur fatura mund të paguhet.Pëgjigjuni SMS-së njoftuese për të kryer pagesën.

 Shiko tutorialin.