Shërbimi MPAY përfundon misionin e tij në treg. KUIK është tashme shërbimi kryesor i shoqërisë.