MPAY proceson më shumë se 250.000 transaksione në muaj për 70.000 klientë të regjistruar