Klientët fillojnë të paguajnë faturat e telefonisë fikse përmes MPAY