MPAY është finalist në edicionin e parë të programit pëshpejtues të startup-eve të Raiffeisen Bank International, Elevator Lab